PERSONLIGT FREMMØDE VED FORNYELSE AF VANEDANNENDE MEDICIN

Her i lægehuset følger vi Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger om at vanedannende medicin kun fås ved en konsultation hos lægen. 

Med vanedannende medicin menes: 

OPIOIDER (morfin, tramadol, kodein)

BENZODIAZEPINER (beroligende og sovetabletter)

Opstramningen sker som led i et forsøg på at reducere forbruget af vanedannende medicin. Ud over at medicinen kan medføre afhængighed, har nogle af lægemidlerne også andre bivirkninger, bla. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens. 

For fremtiden vil det kun være muligt at forny recepter på vanedannede medicin ved planlagte konsultationer. Du kan altså ikke forny disse præparater i telefonen, via hjemmesiden eller ved at henvende dig uden forudgående aftale.

ÅRSKONTROL: En gang årligt planlægges din behandling ved lægekonsultation.

RECEPTFORNYELSE: Hver 6-12 uge foregår ved sygeplejerskekonsultation.

Vi håber på at nedsætte forbruget af vanedannende medicin hos vores patienter og håber på patienternes opbakning til de nye retningslinjer.

 

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning her